November 2018

Medicinväskan ställer sig bakom Generations Peps vision att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

idag kommer bara 3 av 10 unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara 1 av 10 äter tillräckligt med grönsaker, frukt och bär.

Detta vill vi vara med och förändra!

Medicinväskan bidrar genom att vi motverkar stigmatisering av barn och unga som bär med sig livsviktig medicin i vardagen, vilket leder till att färre barn och unga exkluderas ur gemensamma sammanhang som tex bollspel på skolgården mm

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!